tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To waste time on the internets viewing porn.
Sorry, I gotta get back to my job at the SEC. I've been porncrastinating all day.
viết bởi SHAKAKIELY 09 Tháng bảy, 2010