tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Smoking pot and drinking coffee
Let's keep it mellow tonight with a Portland speedball.
viết bởi Lenny Stinson 03 Tháng mười hai, 2012