Top Definition
Acronym for "Prejudice On Basis Of Sexual Orientation."
Used when gay people, in a good natured manner, discriminate in favor of other gay people.
The flaming lesbian computer lab assistant was posobo when she forced the ditching straight girl to go back to class, but allowed two ditching lesbians to stay on the computers.
#gay #lesbian #homosexual #gays #lesbians #homosexuals #gay pride
viết bởi Homophilics (H&I) 30 Tháng chín, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×