tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
One who gets someone into 'smoking the ganja' for the first time.
"wait, is this your first time smoking?"

"yep. looks like you're my pot parent"
viết bởi onionsoul 16 Tháng mười một, 2013