tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
The place that i will take you to when you fall asleep.
Johnny gave that chick a one way ticket to poundsville last night.
viết bởi hemphog1980 29 Tháng một, 2009