tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Name: Like shovel, but with a 'p'
Hey, meet my mate Povel. It's like shovel, but with a 'p'.
viết bởi QUICKRAM 17 Tháng chín, 2013