tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A powerful poke
Shut It! or i shall powk you
viết bởi NavaBlows 05 Tháng ba, 2012
 
2.
Powk is a placeholder word that can describe the end of an action, a surprise, a confirmation, etc..
John: Here's my final report...
Somy: Powk!
viết bởi SomyDeLaFomy 20 Tháng hai, 2010