tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when someone gets high before a party or social event using a vaporizer to smoke marijuana.
yo man lets pre game vape before we go to the kegger
viết bởi shneriside 05 Tháng mười, 2009