tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
used to describe a girl with a nice ass.
hey pretty mami wanna talk a lil bit
viết bởi 2fly4yah 12 Tháng sáu, 2010

Words related to Pretty Mami

ass kid mami pretty swag
 
2.
a term for describing a good looking girl.
look at that pretty mami over there
viết bởi 8jxx45boi 12 Tháng sáu, 2010