Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
a person who plays lax
that prevas is mental
viết bởi Sr. Legg 10 Tháng ba, 2005
13 3
 
2.
The hottest mo fucker on the planet sho sho my nigga
prevas is my nigga
viết bởi John Prevas 18 Tháng một, 2004
13 10