tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a person who plays lax
that prevas is mental
viết bởi Sr. Legg 10 Tháng ba, 2005
 
2.
The hottest mo fucker on the planet sho sho my nigga
prevas is my nigga
viết bởi John Prevas 18 Tháng một, 2004