tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Babe with big boobs and a striking figure
Wow shes hot, yeah, thats my Princess Ruppindy
viết bởi Scotthanky 25 Tháng sáu, 2010