tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Lil white kid who tries to be cool and tough but is a pussy deep down inside. Deserves to be beaten with sticks.
Prisuta bought the new G-Unit CD...what a fag.
viết bởi mwahaha 28 Tháng mười hai, 2004