tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Babe Docter
She a right Pritchy
viết bởi Ranj 17 Tháng một, 2004
 
2.
Some One That Is Quietly Full Of Themselves.Basicly A Quiet Whore.
She is one pritchy Bitch!
viết bởi LoveImLynn 29 Tháng tư, 2011