Top Definition
A british prostitute.
'Man, let's go to london and get us some pritish girls!'
viết bởi FaBANG 26 Tháng một, 2010
A very very slow ladies man, you love to take case of all the time
Person 1 - Dude is such pretty boy that he has total capability of being a man whore...
Person 2 - You mean that he is a Pritish
viết bởi Itswasn'tme 18 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×