Top Definition
adj. & n. • adj. the state of being the most hated and
ill-received member of a given social group. • n. unimaginable levels of unabrashed and unfounded arrogance resulting in significant shunning and/or ridicule.
Damn girl, you so pritly, yo mama had to tie a pork chop to
yo' neck so the dog would play with you
viết bởi teXXX & barT 23 Tháng tư, 2003
lowest place in a social group.
hes such a pritly bitch....hes go no friends.
viết bởi Nat 20 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×