tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One who loves Bingay, A "Sister Blass" lover.
Yo look at him kissin Bingay, hes such a Pritty Pooh.
viết bởi Frank Giantanio 09 Tháng mười một, 2003