tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The best city in italy!!!
I saw Prizzi in a photo and i had to go visit.
viết bởi Prizzi#2 02 Tháng mười hai, 2010