tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
BITCH IM THE SHIT! BITCH IM THE SHIT MY NAME IS PRODi-OG AND BITCH IM THE SHIT! SMOKIN WEED AND STAYING OUT OF TROUBLE AND SWAGGIN OUT ! PULL ALL THE BITCHES TOO! FUCK WHAT YOU SAY!
viết bởi @Prodi___G 06 Tháng mười hai, 2012