tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When you catch someone creeping on someone/something for more than 20 seconds.
Damn Cameron you PROGAZING those boobies?
viết bởi Tetrahydrocannibal 20 Tháng một, 2012