tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The study to become a prostitute.
Hey, i hear Jane is going to Harvard for prostology.
viết bởi Richy wheels 01 Tháng sáu, 2010