tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Doing words encompassing connative explanation
Proverbial verbs encourage Acts.
viết bởi Hercolena Oliver 02 Tháng năm, 2010