tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
when one puts brightly colored christmas lights on their house.
Her house looks like a Puerto Rican christmas!
viết bởi chillybilly 15 Tháng mười hai, 2010