tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Ray naverez jr
Are you ready for the puerto rican thunder!?! -Ray
viết bởi Zaxbys Kingfish 26 Tháng sáu, 2013