tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a bitch called apollo
that puertonegro apollo just fucking ate all our food!
viết bởi omgdeltaomg 12 Tháng tám, 2009