tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Mixed ethnicity... Male Puerto Rican and Filipino
What race is he? ooh he must be Puertopino
viết bởi Randy Calpe 22 Tháng năm, 2008

Words related to Puertopino

filipino philippine philippines puerto rican