tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone who f***s pugs
To "Pug Fug" a pug. Like a pug fuggah would!
viết bởi Blaze0820 24 Tháng sáu, 2010