tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A mix between a Pug, and a Frog.
You're mom is uglier than my Pugwump.
viết bởi Weinersh Nitzel 05 Tháng năm, 2009
1 5

Words related to Pugwump

dog frog pug wump