tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A mix between a Pug, and a Frog.
You're mom is uglier than my Pugwump.
viết bởi Weinersh Nitzel 05 Tháng năm, 2009

Words related to Pugwump

dog frog pug wump