tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the asian way of laughing on chat; alternative to hahaha
Asian laughing at joke: Puhaha!
viết bởi Ariaxxx 15 Tháng mười một, 2009

Words related to Puhaha

asian funny hahaha joke laugh