tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
1)chokin the chicken 2)slappin the monkey
3)pleasuring the tralala
Nic said he was Pukin The Weener all over that girl
viết bởi Darth_Vato13 10 Tháng bảy, 2008