Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Massive, Powerful, Masculine, My Sexy Rock and extremely fucking sweet,
when hits the right spot Pukpuk makes Nadia scream
viết bởi Sepik204 13 Tháng sáu, 2011
204 37
 
2.
Slang term for sexual activity. Grammatically similar to fuck.
"Do you want to pukpuk"?
viết bởi cephyrdude 13 Tháng tám, 2007
14 92