tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
getting caught masturbating by your parents.
Justin got caught pullin' a J by his mom.
viết bởi webb123456789 03 Tháng ba, 2007