Top Definition
A guy that is a Scetchy Flake!
When a guy tells a girl he wants to hang out with her, but never fallows through. In the future he repeats the same episode. He is "Pulling a J".
viết bởi Tuti 02 Tháng năm, 2008
A guy that is a scetchy flake.
When a guy tells a girl he wants to hang out with her, but never fallows through. In the future he repeats the same episode. He is Pulling a J
viết bởi Tuti 02 Tháng năm, 2008
when someone does something really stupid, annoying and/or slutty.
Fred: Did you see that girl's facebook status? She sounded braindead
Bob: I know, she was totally pulling a j
viết bởi motherlover1992 11 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×