tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Not showing up
Where's Bob?
He's pulling a Kievonn
viết bởi The Black Gie 31 Tháng năm, 2011