tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When randomly you drool all over yourself.
Kayla and Bob are standing talking, but when bob looks at Kayla and she drools all over herself he shouts =o "Your pulling a KAYLA!'
viết bởi Dottie.G13 03 Tháng một, 2012