tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone who wanks their own earlobes.
"Andrew! stop wanking you pumma".
viết bởi Andrew Harris 03 Tháng tám, 2003