tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Means cat in Tamil.
That punai caught a mouse.
viết bởi Sid1123456789101112134 14 Tháng sáu, 2013
 
2.
pussy. vagina. mostly likely of an Asian origin.
Damn bro hows that cali punai treating you?

Its straight as fuck dog.
viết bởi boss510 24 Tháng tám, 2008