tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When some one piss you off, PUNCH 'EM IN DA FACE!
"Man, these bitches is pissin' me off"
"So, punch 'em in da face!"
viết bởi Ashley 21 Tháng mười một, 2003