Top Definition
It's a boxing term. It means that though you may be outclassed by your opponent, if you land a good punch, you can win.
Bob was down in the polls, but if he did well in the debate, he'd have puncher's chance of winning the election.
viết bởi BrianSnat 15 Tháng bảy, 2015
term used in boxing to describe something that has a slight chance of happening
I thought i had a puncher's chance of going out with her even though she's the hottest girl in school.
viết bởi Scott Delhommer 27 Tháng tư, 2008
A term used in MMA (mixed martial arts) meaning that a puncher always has a chance to win the fight by landing even one punch.
Ross is a boxer so he always has a puncher's chance.
viết bởi TUF-guy 09 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×