tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
- Is that a punkerwoller?
- Pokémon
- I mean... I meant that.
viết bởi Dave.A 13 Tháng mười một, 2010