tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Another word for pokémon. Uttered on Top Gear.
- Is that a punkerwoller?
- Pokémon
- I mean... I meant that.
viết bởi Dave.A 13 Tháng mười một, 2010