tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A gang bang, usually occuring in a cornfield.
Lets get a few co-workers and have a Purkapile.
viết bởi Retarf 23 Tháng bảy, 2013