tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Its simply an ostrich.
YO purko get your head out that hole silly ostrich.
viết bởi Yazi Jones 24 Tháng chín, 2011