tìm từ bất kỳ, như là eight ball:
 
1.
What black people call pencils.
Gimme that purncel, nigga!
viết bởi Du Rag 04 Tháng tư, 2005