tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The purple ring around a black girls ass hole.
Damn can you believe that guy just ate a purple donut?!?!?
viết bởi T.J, 12 Tháng mười hai, 2007