tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Someone who prefers small kittens then to the female form.
"Jake is a purrr"
viết bởi Al Pott 87 25 Tháng năm, 2004