A stupid way to skateboard. A person skates mongo if they use their leading foot (the foot that is in the front while riding) to push. While they are pushing, their back foot stays near the rear of the board and they push with their front foot.
No wonder Stu can't learn that trick. Dude's pushing mongo.
viết bởi Owen 11 Tháng mười hai, 2003
5 Words related to Pushing Mongo
A stupid way to skateboard. A person "pushes mongo" if they use their leading foot (the foot that is in the front while riding) to push. While they are pushing, their back foot stays near the rear of the board and they push with their front foot.
No wonder Dan can learn that trick. Dude pushes mongo.
viết bởi Owen 11 Tháng mười hai, 2003
The act of having sexual relations with a person who is physically and/or mentally challenged.
Yeah man, last night I got so drunk I wound up pushing mongo.
viết bởi Kat 08 Tháng mười hai, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×