tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
to eat one's pussy
Pusseatme you fool!
viết bởi Prstst 27 Tháng mười một, 2003