tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A high maintenance lesbian.
My sister is SUCH a pussy eating princess.
viết bởi PROMISE 23 Tháng mười một, 2013