tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
It doesn't mean a damn thing!
Hey slugger, buck up! Put your ski's on!
viết bởi Steven Wonderfulness 01 Tháng tư, 2009

Words related to Put Your Ski's On

berryman conant logan ski u-high