tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
what "squatters" call penis.
Boy: *scratching his dick*
Girl: WAG MO KAMUTIN PUTOTOY MO!
viết bởi ANDIE IS HOT! 20 Tháng tám, 2008