Top Definition
(Verb), To Expend Huge Amounts Of Energy Over Massive Amounts Of Time Without The Gain Of Any Useful Results.
Fred: "Oh, Where's Deanna?"
Alex: "She's Out Putt-Fucking Around In The Parking Lot."
#waste time #spin wheels #procrastinate #idle #vegetate
viết bởi Caleb Ashby 19 Tháng một, 2009
To engage in sexual intercourse in or around a mini golf "windmill."
Bart Simpson was conceived as a result of putt-fucking.
#putt fuck #simpson #windmill #mini golf #sex
viết bởi Short Editor 12 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×